Theo số liệu thống kê năm 2015, việc nhập hàng hóa Trung Quốc về Việt Nam vẫn diễn ra mạnh mẽ và chiếm khoảng 70% thị trường Việt Nam. Nếu Trung Quốc có thể xuất khẩu hàng hoá của họ sang Việt Nam thì tại sao đất nước chúng ta không thể làm ngược lại như thế, bán ngược lại cho họ những thứ họ cần và trong thị trường họ vẫn còn thiếu. Tại sao không?