Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh hàng hoá online qua mạng. Tới nay, sau hơn một thập kỉ phát triển, để duy trì và tồn tại trong mảng kinh doanh online không phải là đơn giản.