Siemens - một thương hiệu đến từ Đức là một trong những thương hiệu từ rất sớm đã tham gia vào ngành công nghiệp viễn thông với mảng sản xuất điện thoại di động. Tuy đã vắng bóng trên thị trường điện thoại di động, thế nhưng với hơn 100 model điện thoại di động đã phát hành, thương hiệu tới từ Đức này đã có rất nhiều sản phẩm tạo sự đột phá và đặt nền móng cho sự phát triển của ngành sau này.