Họ đặt cho nó một sự nghi ngờ rất lớn về khả năng của nó - Với thể tích và diện tích của một căn phòng như vậy chỉ để tính phép toán cộng ? Liệu có phù hợp với thực tiễn hay không ? Để hình thành và phát triển, Máy tính đã trải qua những giai đoạn và dấu mốc thăng trầm trong lịch sử của mình, trong bài viết này, Dathang.CN sẽ đưa đến quý khách những dấu mốc đáng nhớ của lịch sử Máy Tính.