Do hiện nay hàng Trung Quốc trên thị trường Việt Nam khá nhiều, vì thế Việt Nam có những động thái siết chặt hơn nữa xuất, nhập khẩu nhằm hạn chế sự cạnh tranh đối với thị trường trong nước. Với những mặt hàng bị đánh thuế cao, mức giá sản phẩm sẽ cao hơn bình thường. Hiểu rõ về thủ tục Hải quan, áp đúng mã sản phẩm và nhận đúng thuế xuất dành cho mặt hàng mình cần nhập khẩu là một trong những công đoạn tiêu tốn khá nhiều thời gian và chi phí nếu không chuyên nghiệp.