Nhiều người vẫn luôn hoài nghi về chất lượng hàng hóa Trung Quốc. Nhắc đến Trung Quốc, người Việt Nam thường nghĩ đến những món hàng độc hại, hàng kém chất lượng. Tuy nhiên đó chỉ là một mặt của hàng hóa Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc cũng có rất nhiều sản phẩm chất lượng mà bạn chưa biết tới. Chất lượng hàng hóa Trung Quốc có phụ thuộc vào những yếu tố ...