Trung Quốc, một đất nước khổng lồ ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một niềm tự hào mang tầm vóc vĩ đại của cả nhân dân Trung Hoa nói riêng và cả thế giới nói chung, qua bề dày lịch sử dân tộc và văn hóa nghệ thuật hàng ngàn năm. Nhiều người còn đùa rằng “Trung Quốc không chỉ là một đất nước-mà đó là một thế giới”. Nơi con người khám phá tự nhiên, văn hóa, kiến trúc,… hay nơi để cho những thời đại sau tìm lại và tiếp nhận nền kiến thức của lịch sử, của những thứ vô giá mà không một nơi nào khác có được.