Thể tích quy đổi hay còn gọi cách khác là trọng lượng thể tích. Nghĩa là khi một kiện hàng có thể tích rất to, nhưng khối lượng của kiện hàng lại nhẹ, (dễ thấy với các lô hàng thủy tinh – đơn vị phát hàng sẽ phải nhồi thêm giấy báo hoặc túi hơi để bảo vệ sản phẩm) khi đó chúng tôi sẽ phải tính thêm giá của trọng lượng thể tích.

Công thức tính trọng lượng thể tích được áp theo quy chuẩn của ngành bưu vận thế giới :

Ví dụ : Kiện hàng của quý khách là một chiếc chăn bông siêu nhẹ, có trọng lượng 1kg nhưng lại có kích thước : 60*40*20 (cm). Vậy nên chúng tôi sẽ phải quy đổi thể tích - cân nặng để tính cân nặng kiện hàng của quý khách. Lúc này, sau khi áp công thức tính trọng lượng thể tích ở phía trên, trọng lượng của kiện hàng của quý khách là : 60*40*20/6000 = 8 kg

Quý khách có thể sử dụng công cụ tính toán phía dưới để tính toán nhanh :