Thoả thuận bảo hiểm hàng hoá là căn cứ để xác định mức đền bù khi phát sinh sự cố trong quá trình cung cấp dịch vụ Vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại của Dathang.CN dành cho quý khách sử dụng dịch vụ này. Chúng tôi mặc định trước khi sử dụng dịch vụ, quý khách đã đọc và nắm rõ thoả thuận này.

Thoả thuận bảo hiểm hàng hoá này là không bắt buộc và là hoàn toàn là tự nguyện từ phía quý khách. Bảo hiểm này chỉ hợp lệ khi quý khách yêu cầu và hoàn tất thanh toán số tiền mua bảo hiểm trong quá trình đám phán dịch vụ. Nếu không nhận được thoả thuận về bảo hiểm hàng hoá từ phía quý khách trong quá trình đàm phán dịch vụ, chúng tôi mặc định quý khách không có nhu cầu và khi phát sinh sự cố đáng tiếc ngoài mong muốn xảy ra, hai bên sẽ xử lý theo như nội dung trong văn bản “Cam kết bồi hoàn”. Kính mong quý khách bớt thời gian theo dõi kỹ nội dung trong bài này để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bảo hiểm hàng hoá tức là ngoài phí dịch vụ của Dathang.CN, quý khách có trách nhiệm chi trả một chi phí để đạt được sự an toàn tối đa cho lô hàng của mình. Chi phí này được tính theo phần trăm giá trị của lô hàng. Khi xác định sẽ mua bảo hiểm hàng hoá, số tiền bảo hiểm và số tiền được hưởng bảo hiểm khi phát sinh sự cố sẽ phụ thuộc vào giá trị hàng hoá quý khách khai báo với Dathang.CN. Hiện tại Dathang.CN đang áp dụng công thức “Một đền mười” tức là quý khách mua bảo hiểm 1% so với giá trị của lô hàng Dathang.CN sẽ đền 10% giá trị của lô hàng khi phát sinh sự cố, tương tự, nếu số tiền bảo hiểm là 10% giá trị của lô hàng thì Dathang.CN sẽ đền 100% giá trị lô hàng khi phát sinh sự cố.

Chi tiết rõ ràng được tính trong bảng sau :

MỨC MUA BAO HIỂM

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM

1% giá trị lô hàng

10% giá trị lô hàng

2% giá trị lô hàng

20% giá trị lô hàng

3% giá trị lô hàng

30% giá trị lô hàng

4% giá trị lô hàng

40% giá trị lô hàng

5% giá trị lô hàng

50% giá trị lô hàng

6% giá trị lô hàng

60% giá trị lô hàng

7% giá trị lô hàng

70% giá trị lô hàng

8% giá trị lô hàng

80% giá trị lô hàng

9% giá trị lô hàng

90% giá trị lô hàng

10% giá trị lô hàng

100% giá trị lô hàng

 

Ví dụ :

  • Lô hàng của quý khách có trị giá 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).
  • Quý khách muốn được đền 100% cho lô hàng khi phát sinh sự cố.
  • Áp dụng công thức “Một đền mười” của Dathang.CN, số tiền bảo hiểm quý khách phải chi trả là : 10.000.00đ (Mười triệu đồng).

 

Để mua bảo hiểm cho lô hàng của mình, kính mời quý khách liên Hotline : (04) 228 228 28 hoặc truyền đạt yêu cầu trong quá trình đàm phán dịch vụ !

 

dịch vụ Trung Quốc trọn gói